HƯỚNG DẪN MUA HÀNG


Bước 1: Sau khi chọn sản phẩm và thêm sản phẩm muốn mua vào giỏ hàng, Quý khách chọn nút “ Thanh toán” để xem lại giỏ hang và tiến hành các bước đặt mua kế tiếp.

 

 

Bước 2: Trong phần tóm tắt giỏ hàng, Quý khách kiểm tra bổ sung thêm số lượng hàng xóa bỏ  bớt sản phẩm. Sau sau khi kiểm tra xong, quý khác tiến hành bước thanh toán tiếp theo.

 

 

Bước 3: Điền thông tin đăng nhập vào mục “ Dành cho Khách hàng đã đăng ký” hoặc “ Khách hàng mới” để  tiếp tục mua hàng.


 

Bước 4:  Chọn đơn vị vận chuyển hàng và phương thức thanh toán.

Bước 5: Kiểm tra thanh toán và xác nhận đơn hàng.